Día Mundial de la Educación Ambiental

Tomando como referencia este horizonte, a compañía veu desenvolvendo numerosos proxectos educativos que dirixiu a distintos públicos, procurando adaptarse en todos os casos ás características, particularidades e idiosincrasia dos mesmos.

Desde a súa creación, a educación ambiental da poboación erixiuse nunha das liñas prioritarias da actividade corporativa de Sogama, consciente da importancia transcendental que ten a colaboración dos cidadáns para avanzar cara a unha xestión dos residuos máis responsable e eficiente.

Ao longo de todos estes anos, a empresa pública destinou numerosos recursos a labores de información, formación, concienciación e sensibilización para que os veciños dos concellos adscritos ao seu sistema participen activamente no mesmo mediante hábitos de consumo máis prudentes e racionais e incorporen aos seus xestos diarios e modo de vida o principio das tres erres (redución, reutilización e reciclaxe), indispensable no camiño que debe levarnos cara á sostenibilidade e cara a un modelo de desenvolvemento que pivote sobre a economía circular. O obxectivo é abandonar as perniciosas prácticas de usar e tirar e substituílas polo máximo aproveitamento dos produtos, ata esgotar a súa vida útil, posibilitando a súa transformación en recursos.

PROGRAMAS ADAPTADOS A OS DISTINTOS PERFÍS SOCIAIS

- Advertisement -

Tomando como referencia este horizonte, a compañía veu desenvolvendo numerosos proxectos educativos que dirixiu a distintos públicos, procurando adaptarse en todos os casos ás características, particularidades e idiosincrasia dos mesmos. Exemplo diso é o seu programa de visitas, polo que pasaron preto de 70.000 persoas e ao que podería cualificarse como paradigma de transparencia empresarial, tendo en conta que os interesados teñen a oportunidade de ver in situ a infraestrutura industrial da entidade para comprobar por si mesmos o tratamento ao que se someten os residuos producidos na maior parte dos concellos galegos. A través de enquisas de satisfacción anónimas e voluntarias, o 95% dos visitantes entenden que a compañía realiza un labor fundamental para a conservación e protección do medio ambiente.

O programa “Recíclate con Sogama”, a través do cal a entidade implanta a recollida selectiva nos centros escolares, constitúe outro dos estandartes das súas accións educativas. Enmarcado no Plan Proxecta da Xunta de Galicia, cuxo obxectivo diríxese cara á adquisición das competencias básicas e a educación en valores, pretende introducir nas aulas a importancia da reciclaxe, involucrando neste cometido a alumnos, profesores e pais.

INSTRUMENTOS PEDAGÓXICOS

Este programa se complementa con outras actuacións tales como a súa colaboración na campaña autonómica “Oportunidades Galicia. Separemos ben, reciclaremos mellor” (www.oportunidadesparareciclar.gal), que lidera a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio coa pretensión de incrementar as taxas de reciclado na nosa comunidade,  e a plataforma Caderno Verde www.cadernoverde.com, a través da cal abórdase o medio ambiente como materia transversal a todas as materias obxecto de estudo en Educación Primaria, sendo de gran utilidade no ámbito familiar e académico. Neste caso, numerosas guías didácticas e videocontos constitúen algunhas das ferramentas a través das cales garántese a aprendizaxe dos máis pequenos, pero sempre desde a diversión e o entretenemento.

Neste sentido, non é de estrañar que o xogo, tanto en formato físico como online, sempre está presente nas accións pedagóxicas da Sociedade Galega do Medio Ambiente. Exemplo diso é “Un partido polo planeta”, a través do cal os nenos poñen a proba os seus coñecementos sobre medio ambiente.

A compostaxe doméstica constitúe outra das liñas de actuación da empresa, contando xa con máis de 200 entidades adheridas ao mesmo, entre concellos, colexios e colectivos sociais. Tendo en conta da importancia que ten a formación dos usuarios para conseguir un compost de calidade, tamén se priorizan os cursos presenciais para os que participen nesta iniciativa, sen esquecer a creación dun sitio web específico para tal fin www.compostaconsogama.gal.

Os cursos online representan outro dos recursos que gaña adeptos a pasos axigantados, tendo como temáticas centrais a xestión sostible dos residuos urbanos e a economía circular. Ata o momento, preto de 500 persoas pertencentes a distintos colectivos (concellos, profesorado, Forzas de Seguridade do Estado, etc) participaron nos mesmos con excelentes resultados.

Con motivo do Día Mundial da Educación Ambiental, que se celebra hoxe, Sogama quere dar conta do plan de acción que vén desenvolvendo neste sentido e que nutrirá o presente ano con novas iniciativas a fin de que cada vez sexan máis os cidadáns concienciados coa sostenibilidade e cunha forma de xestionar os residuos que teña en conta, non só o seu propio benestar e calidade de vida, senón o benestar e calidade de vida das xeracións futuras.

 

ARTÍCULOS RELACIONADOS
- publicidad -

Otras noticias de interés